Χλωρίδα

Γενικότερα στην περιοχή απαντώνται τα παρακάτω είδη: Χαρακτηριστικότερα και πολυαριθμότερα είναι τα αείφυλλα, πλατύφυλλα, η ελιά, η λεύκα. Από τα ψυχανθή (τριφύλλι , κουκιά, φασόλια κτλ) και τα αγρωστώδη (σιτηρά) που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, υπάρχουν πολλά είδη.

 ΧΕΡΣΑΙΑ ΞΥΛΩΔΗ ΦΥΤΑ:

     Α. Μάκιες ( μακί )
        1. Οι αείφυλλοι υψηλοί θάμνοι: Ο σχίνος, το φιλίκι, η κουμαριά, η ερείκη, το σπάρτο, η αγριελιά.
        2. Οι φυλλοβόλοι υψηλοί θάμνοι που απαντούν διάσπαρτοι μεταξύ των αείφυλλων διαπλάσεων: Η δάφνη, η πικροδάφνη, η μυρτιά, η λυγαριά, η κοκκορεβιθιά, η κουτσουπιά.
        3. Χαμηλοί θάμνοι: Η αφάνα, το θυμάρι, σπάλαθο, η ξυλοφάνα.
        4. Ποώδη φυτά: Το Τριφύλλι, το αγριοκριθάρι, ο βρώμος.
        Η βλάστηση της μάκιας προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, προσφέρει τροφή στα ζώα και αποδίδει ξυλεία.
        Ιδιαίτερη οικονομική σημασία έχει η ελιά η αυτοφυής και καλλιεργούμενη.

     Β. Διάπλαση φυλλοβόλων πλατύφυλλων δασών
        1. Ξηρόβια θερμόβια
        Η καστανιά: πολύτιμο είδος για τον καρπό της και για την οικοδομική ξυλεία. Φυτρώνει στις ορεινές περιοχές
        Δρύς η πλατύφυλλος και δρύς η χνοώδης: Απαντάται στα ορεινά .

Καστανόδασος


     Γ. Διάπλαση κωνοφόρων
        Κουκουναριά, Μαύρη πεύκη-με γκριζόμαυρο φλοιό, Ελληνική ελάτη
 

     Δ. Άλλες διαπλάσεις
        Παραποτάμια δάση με λεύκες, πλατάνια, φράξους, και ιτιές απαντούν στις όχθες των ποταμών.    
 
Η διάπλαση φρυγάνων με ευρύτατα εξαπλωμένα είδη: Αφάνα, ξυλοφάνα, λαδανιά, κοριδοθύμητο, είναι τα ολιγαρκέστερα των αείφυλλων πλατύφυλλων διαπλάσεων που βρίσκονται παντού, όπου οι ανώτερες διαπλάσεις καταστράφηκαν με την επίδραση του ανθρώπου.

Μετάφραση σε...

Καιρός

Φιλικοί Σύνδεσμοι