Ιστορική Αναδρομή

ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ…

... οι πρώτοι κάτοικοι της Αγόριανης, σύμφωνα με το βιβλίο του Γεωργίου Αθ. Βέργαδου «Η Αγόριανη του Ταϋγέτου και η βόρεια Λακεδαίμων», ανήκαν σε μια Προελληνική φυλή, τους Μινύες. 

Ο Παυσανίας αναφέρει κώμη ή τοποθεσία με το όνομα Λαπίθαιο στην περιοχή της Αγόριανης (Λαπίθης λεγόταν ο πατέρας του βασιλιά της Σπάρτης, Λάκωνα). Ίσως αυτή η πανάρχαια κώμη να είναι οι Ομηρικές Αυγειές που έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο.

Αργότερα, στον κάμπο της Αγόριανης, ιδρύθηκε η πόλη Αιγύς που καταστράφηκε από τον βασιλιά της Σπάρτης, Αρχέλαο το 800 π.Χ.. Οι κάτοικοι της κατεστραμμένης πόλης ή

 οι απόγονοί τους έκτισαν την ονομαστή για τα κρασιά της, Κάρυστο. Στην ευρύτερη περιοχή ζούσαν και οι “κομάντος” του Σπαρτιατικού στρατού, οι Σκιρίτες πολεμιστές (βλέπε εικόνα).

Σκιρίτες Πολεμιστές

Η Κάρυστος λεηλατήθηκε από τους Επαμεινώνδα, Δημήτριο τον Πολιορκητή, Πύρρο, Αντίγονο και Φιλοποίμενα, αλλά μετά από μια ήσυχη περίοδο 600 χρόνων…

...ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ…

...οι Γότθοι του Αλάριχου το 400 μ.Χ. περίπου φαίνεται να έδωσαν στην Κάρυστο το πιο καταστροφικό κτύπημα. «Δε γίνεται πλέον λόγος για τον Καρύστιον οίνον», γράφει στο βιβλίο του «Το χωριό μου» ο ιερέας Δημήτριος Παπαδόγιαννης.

Μετά το 750 μ.Χ. επιτράπηκε η είσοδος στους Σλάβους να μετοικήσουν στην Πελοπόννησο. Ήρθαν και στην περιοχή της Καρύστου κι έκτισαν οικισμό δίπλα στον ήδη υπάρχοντα που ίσως είχε το όνομα Κατωχώρι. Αυτοί πρέπει να έδωσαν στο χωριό την ονομασία Αγόριανη που στη γλώσσα τους σημαίνει βραχώδης τόπος.

Με αυτό το όνομα συναντάμε το χωριό στην απογραφή του 1700 που έκαναν οι Ενετοί. Οικογένειες:24, Άνδρες: 46, Γυναίκες: 47.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην ιστορία της Αγόριανης είναι η σχεδόν ολική ανανέωση του πληθυσμού της μετά το 1760-1770. Σ’ αυτήν την περίοδο οι παλιοί κάτοικοι πωλούν τις περιουσίες τους σε νέους κατοίκους από άλλα μέρη της Πελοποννήσου. Να οφειλόταν άραγε στην κατάρα του Καλόγερου (βλέπε υποσελίδα "Δεκαοχτούρηδες"); Να είχε αιτία τα Ορλωφικά; Να ήταν και τα δύο;

Τέλος, θεωρούμε χρέος να τονίσουμε την προσφορά του χωριού σε όλους τους αγώνες της πατρίδας μας (1821 - Βαλκανικοί πόλεμοι - Ά Παγκόσμιος πόλεμος - Μικρά Ασία - Β’ Παγκόσμιος πόλεμος).

 

Πηγές:

Βιβλίο «Το χωριό μου» του ιερέα Δημητρίου Αθ. Παπαδόγιαννη, Αγόριανη 2002

Βιβλίο «Η Αγόριανη του Ταϋγέτου και η βόρεια Λακεδαίμων» του Γεωργίου Αθ. Βέργαδου, Αθήνα 1992

Μετάφραση σε...

Καιρός

Φιλικοί Σύνδεσμοι