Πρόσθετο Ιστορικό Υλικό

Στη σελίδα αυτή θα καταχωρούνται οι πληροφορίες ιστορικού περιεχομένου που μας αποστέλλετε είτε με e-mail είτε ταχυδρομικώς.

Εκπροσωπώντας την Αγόριανη οι: Δαμασκηνός Νικόλαος, Γεωργακούλιας Νικόλαος και Παπαγιαννόπουλος Κων/νος έστειλαν συγχαρητήρια επιστολή στον Ιωάννη Καποδίστρια για την εκλογή του ως κυβερνήτη της Ελλάδος. (πηγή: Περιοδικό "Τα Λακωνικά" Νο 52)

Τουλάχιστον 5 αγωνιστές απ' την Αγόριανη πολέμησαν στη Μάχη του Πέτα κατά την επανάσταση του 1821. (πηγή: Περιοδικό "Τα Λακωνικά" Νο 52)

Ιωάννης Καποδίστρια

Συνεργείο Αρχαιολόγων, το καλοκαίρι του 1977 περιόδεε στα χωριά Αγόριανη, Γεωργίτσι, Λογκανίκο για να μελετήσει τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας Αγόριανης διέθεσε το ποσό των 10.000 δρχ. (ο μισός προϋπολογισμός της Κοινότητας) για να μελετήσουν τα αρχαιολογικά μνημεία της Αγόριανης. (πηγή: Περιοδικό "Τα Λακωνικά" Νο 83, 84)

Στην Αγόριανη δεν είχαμε μόνιμους Τούρκους κατοίκους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. (πηγή: Περιοδικό "Τα Λακωνικά" Νο 83, 84)


Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Χρήστο Θεοδωρακόπουλο από το χωριό Λογκανίκος Λακωνίας για τις πληροφορίες του.

Μετάφραση σε...

Καιρός

Φιλικοί Σύνδεσμοι